Home » 100 Temel Eser: Fareler Ve Nsanlar, G N Olur Asra Bedel, Robinson Crusoe, Babalar Ve O Ullar, Al Ku U, Kiral K Konak, Zeytinda , Yaban by Kaynak Wikipedi
100 Temel Eser: Fareler Ve Nsanlar, G N Olur Asra Bedel, Robinson Crusoe, Babalar Ve O Ullar, Al Ku U, Kiral K Konak, Zeytinda , Yaban Kaynak Wikipedi

100 Temel Eser: Fareler Ve Nsanlar, G N Olur Asra Bedel, Robinson Crusoe, Babalar Ve O Ullar, Al Ku U, Kiral K Konak, Zeytinda , Yaban

Kaynak Wikipedi

Published August 8th 2011
ISBN : 9781232917380
Paperback
38 pages
Enter the sum

 About the Book 

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 37. B l mler: Fareler ve ?nsanlar, G n Olur Asra Bedel, Robinson Crusoe, Babalar ve O?ullar, al?ku?u, Kiral?k Konak, Zeytinda, Yaban, Oliver Twist, Karartma Geceleri, Drina K pr s, Nutuk, Sava? ve Bar, GulliverinMoreKaynak: Wikipedia. Sayfalar: 37. B l mler: Fareler ve ?nsanlar, G n Olur Asra Bedel, Robinson Crusoe, Babalar ve O?ullar, al?ku?u, Kiral?k Konak, Zeytinda, Yaban, Oliver Twist, Karartma Geceleri, Drina K pr s, Nutuk, Sava? ve Bar, Gulliverin Gezileri, Ses ve fke, Sefiller, K k Prens, Don Ki?ot, Dede Korkut hik yeleri, ?ki ?ehrin Hikayesi, Su ve Ceza, Tom Sawyer?n Maceralar?, Silah rler, Heidi, Alis Harikalar Diyar?nda, Momo, anlar Kimin in al?yor, Peter Pan, Madame Bovary, Kendi G k Kubbemiz, K k A?a, Define Adas?, Be? ?ehir, Ya?ar Ne Ya?ar Ne Ya?amaz, Moby Dick, l Canlar, Sinekli Bakkal, Memleketimden ?nsan Manzaralar?, Aganta Burina Burinata, Gen lerle Ba?ba?a, Vadideki Zambak, Kuyucakl? Yusuf, Dokuzuncu Hariciye Ko?u?u, A l?k, Sol Aya m, Bir Bilim Adam?n?n Roman?, Sahnenin D ndakiler, Beyaz Gemi, Onlar da ?nsand?, Otuz Be? Ya?. Al?nt?: Fareler ve ?nsanlar, (?ngilizce: Of Mice and Men), Nobel Edebiyat d l sahibi yazar John Steinbeck taraf?ndan yaz?lm bir novellad?r. ?lk defa 1937 y?l?nda yay?nlanan eser, iki gezgin iftlik i isi olan George Milton ve Lennie Smallun B y k Bunal?m s?ras?nda Kaliforniyada ya?ad?klar? trajik olaylar? anlat?r. 1920lerde kendisi de evsiz gezici bir iflik i isi olan Steinbeckin kendi deneyimlerine dayanan novellas?n?n ba?l, Robert Burns n To a Mouse (Bir Fareye) isimli ?iirinden al?nm t?r. Scots dilinde yaz?lan ?iirin s?k a al?nt?lanan iki dizesi yledir: The best laid schemes o mice an men/Gang aft agley (En iyi planlar? farelerin ve insanlar?n/S?k a ters gider). ABDde orta retimde okunmas? zorunlu kitaplardan biri olan Fareler ve ?nsanlar, karakterlerinin sald?rgan ve baya dili sebebiyle s?k a sans re hedef olmu?, bu y zden de American Library Association taraf?ndan 21. y zy?l?n en fazla sorgulanan kitaplar? aras?nda g sterilmi?tir. Zeki ve kinik bir adam olan George Milton ile ismiyle tezat olu?turacak ?ekilde iri ve ok g l ama akli dengesi bozuk olan Lennie Small, B y k Buna...